DET FORVENTES AT HUNDEN...  

- er socialiseret og omgængelig 

- bærer hundetegn  

- er lovpligtig ansvarsforsikret  

- er vaccineret - også mod kennelhoste

kønsmodne hanhunde, skal være

kastreret, evt. kemisk, hvis de skal komme  i vores

hundebørnehave. 

PRØVEDAG OG RETNINGSLINJER: 

Forud for hundepasning i vores hundebørnehave holder

vi et introbesøg samt en prøvedag. Hvis en hund ikke trives med vores

koncept, forbeholder vi os ret til at sige nej til et fremtidigt samarbejde.

Vi vil dog altid prøve at anvise et andet pasningskoncept, som vi tror vil passe bedre til hunden.

FORSIKRING:  

Hunden skal være dækket af en lovpligtig ansvarsforsikring, mens den er i Hundehavens varetægt - kopi af forsikringspapir skal fremvises.

Skader, hunden måtte forvolde, skal behandles af hundeejerens ansvarsforsikring. 

I tilfælde af at hunden bliver syg eller kommer til skade i Hundehaven varetægt, kontaktes ejeren. Træffes denne ikke og skønnes det nødvendig, kontaktes en dyrlæge. Udgifter til denne, betales af ejeren. 

Der ydes ikke erstatning for evt. bortkomne eller tilskadekomne hunde.
 

AFBUD: 

Hvis man ønsker at melde afbud til en tur, skal dette gøres senest kl.17 dagen inden ellers går den pågældende tur tabt. Ture der aflyses rettidigt refunderes ikke, men der aftales en erstatningstur. 

Aflyste ture ved månedskort, refunderes ikke. 

Helligdage modregnes ikke, da de er medregnet i vores priser.

Ved aflysning grundet sygdom eller lign., påhviler det hundens ejer, hurtigst muligt at meddele dette.

DEPOSITUM VED FERIEPASNING: 

Hvis du booker feriepasning til mere end 3 dage, betales der et depositum på 100 kr. pr. booket dag. Depositummet tilbagebetales ikke ved afbud. 

VACCINATIONER: 

Hunden skal være vaccineret mod parvo, hundesyge, leverbetændelse og kennelhoste. Ved prøvedagen skal du medbringe kopi af gyldig vaccinationsattest eller fremsende den på mail. Hunden skal desuden være i behandling med loppe- og flåtmiddel og være fri for smitsomme sygdomme.

KENNELHOSTE:

Bliver hunden syg med kennelhoste, skal det kunne dokumenteres at hunden er dækket af vaccinen, for at undgå at betalingen i perioden, ikke går tabt.

LØBETID:

Der skal informeres om løbetid, da tæven ikke kan komme i Hundehaven, så længe hun dufter af løb (2-6 uger efter endt blødning)

Hvis man ønsker at tæven beholder sin plads i Hundehaven, skal der betales for tævens faste ture. Vi anbefaler derfor at tæver som ikke ønskes steriliseret, får en p-sprøjte. Derved undgår man at tæven kommer i løbetid.

Vi anbefaler dog, at dette først gøres efter første løbetid.

FRI/FERIE: 

Hundehaven holder lukket alle helligdage, uge 7 (skolernes vinterferie) og ugerne 29-30-31 i sommerferien.

Helligdagslukning modregnes ikke da de er medregnet i vores priser.

Hundehaven varsler ferie og lukkedage i god tid, via Facebook / SMS / mail.

Holder hunden fri/ferie, hvor Hundehaven ikke holder lukket, betales der for perioden.

ERSTATNINGSTURE: 

Erstatningsturene skal bruges inden udgangen af efterfølgende måned. 

Ubrugte erstatningsture går tabt.
 

BETALING: 

Der betales forud og dette kan gøres på...

MobilePay : 

Bankoverførsel : 6695 1001598704

Kontant 
 

PRISREGULERING: 

Bliver priserne reguleret, vil dette blive varslet en måned forinden. 
 

OPSIGELSE: 

Opsigelser af faste lufteaftaler, skal ske med mindst en måneds varsel. I modsat fald kræves fuld betaling for løbende måned. 

MUSKELHUNDE PASSES DESVÆRRE IKKE...

 

IMG_E9778.JPG
IMG_1122_edited.jpg